PALM ART AWARD 2019

 

NOMINEE

Lieselotte Krüger - Germany

lk-bilderundmehr.eu

Lieselotte Krüger

 Title: "Flora und Fauna"

Medium: painting: acrylic on sretched canvas

 Size: 80 x 80 cm

Year: 2018

Lieselotte Krüger

 Title: "Auf der Suche"

Medium: painting: acrylic on sretched canvas

 Size: 80 x 80 cm

Year: 2018

Lieselotte Krüger

 Title: "Helfende Hände"

Medium: painting: acrylic on sretched canvas

 Size: 80 x 80 cm

Year: 2019