Palm Art Award 2018

 

Jiang-Rong Duh - Germany / Taiwan

* * *

Jiang-Rong Duh

 Title: "Avatar"

Medium: painting: acrylic

 Size: 45 x 53 cm

 Year: 2017

Jiang-Rong Duh

 Title: "Unsinkbarer Flugzeugträger"

Medium: painting: acrylic

 Size: 45 x 53 cm

 Year: 2018

Jiang-Rong Duh

 Title: "Aufbruch nach Pandora"

Medium: painting: acrylic

 Size: 8 pieces 45 x 53 cm each, together 424 cm

 Year: 2018